Edulab OÜ arendab uutmoodi interaktiivset mehaanilist lauamängu Keerdvärk, mida planeeritakse sealhulgas eksportida Euroopa Liitu.

Enne lauamängu rahvusvahelist avaldamist on vaja läbi põhjalikud tootetestid, määrata potentsiaalsed toote veakohad ning rakendada tootmiseks optimaalsemaid tehnoloogili lahendusi. Lisaks, toote jäljendamisohu kaitseks teostatakse tööstusdisaini põhjalik kirjeldus ja registreeritakse seejärel vastav intellektuaalomandi kaitse.

EAS pakub Innovatsioonisaku kaudu projekti “Lauamängu IO ja arendus” elluviimiseks rahalist toetust kuni 3974,40 euro ulatuses.