1. Üldtingimused

1.1 Käesolevad ostu- ja tagastustingimused (“Tingimused”) on kohaldatavad kõikidele õigussuhetele, pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset interneti-kauplusest www.lauamäng.ee (“E-pood”) makse ja/või kohaletoimetamise moodulite ja/või nende lisade litsentse (“Toode/Tooted”) ostva isiku (“Ostja”) ja e-poe omaniku Edulab OÜ, registrikoodiga 14412841, aadressiga Teaduspargi 11, 50411, Tartu.

1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja Müüja poolt kehtestatud litsentsitingimused.

1.3 Müüjal on õigus igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel www.lauamäng.ee ja need jõustuvad koheselt alates avaldamisest. Käesolevat veebilehte kasutades ja E-poe vahendusel tellimust esitades kinnitab Ostja, et on Tingimustega nõustunud.


2. Hinnad

2.1 Kõik hinnad on välja toodud Eurodes. Toodete eest on võimalik tasuda pärast tellimuse edastamist ja arve saamist e-maili teel kasutades järgnevaid makseviise:

2.1.1 pangaülekanne;
2.1.2 Paypal (täpsustus e-maili teel);
2.1.3 edasimüüjate juures makstes kaardi või sularahaga;

2.2 Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.lauamäng.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.

2.3 Kui Ostja on tellimuse esitanud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldub Ostjale hind, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.


3. Ostu sooritamine e-poest

3.1 Ostjal on võimalik valida E-poest sobivad Tooted või Toode ning lisada see/need “ostukorvi” täites lihtsa tellimusvormi.

3.2 Ostja on kohustatud veenduma, et ostukorvi sisu ning kogused on korrektsed (sooduskoodi olemasolul tuleb lisada see vastavasse lahtrisse) enne nupu „TELLI!“ vajutamist.

3.3 Tellimusvormi edastades vastatakse tellimusele 24 tunni jooksul, sh. esitatakse arve.

3.4 Järgnevalt saab Ostja tellimuse eest tasuda enese poolt valitud makseviisiga. 

3.5 Tellimus lähetatakse koheselt peale tasumist. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 1-3 (jõuluperioodil 2-7) tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. 

3.6 Leping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud hetkest, mil makse ostetud Toote eest jõuab Müüja arveldusarvele.

3.7 Müüja jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse siis teavitatakse Ostjat sellest e-posti teel ja Ostjale tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädala jooksul alates Toote tellimisest.

3.8 Müüjal on õigus kohandada E-poest nähtuvat tootepakkumust, seega ei ole Müüja kohustatud jätkama mõne või kõigi E-poes saadaolevate Toodete müügiks pakkumist.


4. Kohaletoimetamine

4.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Müüja tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele:

4.1.1 Omniva
4.1.2 SmartPOST
4.1.3 DPD

4.2 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Müüja pangakontole.

4.3 Ostja on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või -õigsusest.

4.4 Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ega ette näha.


5. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

5.1 Ostja annab nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud andmed säilitatakse Müüja poolt, eesmärgiga täita Ostja esitatud Toote tellimus ning arendada Müüja poolt Ostjale pakutavaid Tooteid.

5.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta ning Ostja nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis, Ostja registrikood ja käibemaksukohuslase number.

5.3 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Müüja ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.

5.4 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed Müüja andmebaasist.
Müüja võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil.


6. Toote tagastamine

6.1 Ostjal on õigus Toode tagastada 14 päeva jooksul, alates Toote kätte saamisest. Tagastamisõigus kehtib vaid juhul kui toode on puudulik või viga saanud.

6.2 Juhul kui Toote eesmärgipärane töölesaamine nõuab Ostja poolt ebamõistlikult suurel määral aega ja tööd, on Ostjal võimalik Toode tagastada 30 päeva jooksul alates Ostu sooritamisest.

6.3 Avaldus Toote tagastamiseks tuleb edastada Müüja e-maili aadressile

6.4 Müüja tagastab Toote maksumuse Ostja arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädala jooksul alates Toote tagastamisest.


7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine.

7.2 Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

7.2 Müüja igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.


8. Kohaldatav õigus

8.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

8.2 Kõik vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta, on Ostjal õigus pöörduda Tartu Maakohtusse.